actueel

                       De SBEO organiseert op woensdag 27 juni a.s. een Thema-avond  (vanaf 19.45 uur) bij café Mieke Vingerhoeds (Oude Grintweg 90).

Hergebruik van de Boerderij

Naast de "vrienden van de SBEO" worden via een persoonlijke brief alle boerderijeigenaren uitgenodigd. Via een persbericht zullen we ook alle inwoners van de gemeente inlichten over onze bijeenkomst, zodat geïnteresseerden kunnen deelnemen.

In november 2017 is onder de vlag van Agrarisch Erfgoed Nederland een manifest gepresenteerd “ Gebruik de Boerderij”. Dit manifest is een oproep aan overheden, erfgoedinstellingen en eigenaren van historische boerderijen, om de waarde en betekenis van het agrarisch erfgoed te erkennen en zich sterk te maken voor het benutten van historische boerderijen en erven bij de ingrijpende veranderingen die op de plattelands-samenleving en het landschap afkomen. Elke langgevel-boerderij is beeldbepalend en karakteristiek voor het buitengebied van Oirschot. Door goed (her)gebruik van de boerderijen en de omgeving blijven oude verhalen zichtbaar en kunnen weer nieuwe verhalen ontstaan.

Een drietal inleiders zal het thema vanuit hun specialiteit bespreken:

Drs. Harrie Maas, directeur van het Monumentenhuis Brabant

Nieuwe Omgevingswet, cultureel erfgoed, hergebruik monumenten.

 

John van Lierop, lid Monumentencommissie Oirschot, bouwhistorie

Onderzoek bouwhistorie boerderijen, restauratie en hergebruik.

 

Rik Adriaans, Bouwkunstarchitecten Oirschot

Hergebruik kerken, hergebruik boerderijen, splitsing boerderijen

 

 Na de inleidingen kan het thema bediscussieerd worden met de inleiders; aan deze discussie zal ook wethouder Piet Machielsen deelnemen.

 

  

 

 

Het bijzondere wederopbouwpand aan de Bestseweg 3 is jammer genoeg gesloopt. 

Het is de SBEO samen met de familie van Cuijck gelukt de Wederopbouwtegel te behouden en deze is overgedragen aan de stichting Het Kapittel Oirschot.

Zie publicatie.