actueel

Op de website van erfgoed brabant academie is een artikel geplaatst over het werk van de SBEO.

Het artikel is geschreven door mevrouw Heleen Regenspurg (Erfgoed Brabant);

Erfgoed Brabant is een uitvoeringsorganisatie van de Provincie Noord-Brabant.


Het bedoelde artikel kunt u als pdf-bestand inzien als u op de verwijzing hiernaast klikt: erfgoed brabant artikel

Als u op het logo hierboven van erfgoed brabant academie klikt, komt u op de thema-pagina van betreffende website en vind u het artikel over de SBEO onder het thema Eerste Hulp bij Bedreigd Erfgoed  ---  Bedreigd Gebouwd Erfgoed.

 

Op woensdag 6 november j.l. werd de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot uitgenodigd door wethouder P. Machielsen en werd het bouwplan “Den Heuvel” voorgelegd.
Het plan behelst een bouwplan van Jansen Bouwontwikkeling, dat het terrein van de voormalige Boerenbond heeft gekocht. Ter plaatse van het gesloopte Boerenbondgebouw en achter de huidige industriegebouwen van panden op Den Heuvel wordt voorgesteld 250 woningen te bouwen. De huidige bestemming van industrie zal gewijzigd gaan worden naar woningbouw.  

Achter het huidige industrieterrein wil de ontwikkelaar verder gaan en bouwen op een gebied met een beschermde status en van hoge cultuurhistorische waarde.  Het gebied Boterwijk -Oost is echter voor de gemeenschap van Oirschot en de Provincie een speciaal gebied, een open cultuurhistorisch gebied, grenzend aan de kern, met een bijzonder uitzicht op de kern van Oirschot. 

Onze stichting heeft per brief naar de Gemeente gereageerd op deze plannen en een rapport bijgevoegd over de bijzondere cultuurhistorische waarde van het gebied Boterwijk-Oost. De brief en het genoemde rapport kunt u inzien onder het dossier Boterwijk.