actueel

                   Gemeentelijk Bouwplan den Heuvel

Toevoeging in dossier Boterwijk:  antwoordbrief (10 jan 2020) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan SBEO.

 

In mei 2019 is door erfgoedverenigingen in Brabant een manifest uitgebracht:   Brabants Landelijk Erfgoed.

Daarbij wordt een oproep gedaan aan de gemeenten om een inventarisatie te maken van het waardevolle landelijk erfgoed. 

De SBEO heeft in 2011 al 11 gebieden aangewezen met een cultuurhistorische waarde die bescherming behoeven. In het bestemmingsplan Buitengebied hebben hiervan 7 een beschermde status gekregen.  

Het genoemde manifest en de Brabantse Hoenders, vragen aandacht voor de nog aanwezige zandpaden.

Hierbij alvast een voorzet van de SBEO voor de zandpaden die bescherming behoeven in de gemeente Oirschot.
Klik op de volgende link om de VOORZET te bekijken. Graag opmerkingen, aanvullingen, e.d.

 

In mei wordt het woon-zorgproject Groot Bijstervelt opgeleverd. 

Zie bijlage SBEO: Groot Bijstervelt: Eind goed al goed.

Uitgebreide informatie over het hele traject vind je in dossier Groot Bijstervelt elders op deze site.

 

Vroeg in dit jaar hebben we onverwacht en snel afscheid moeten nemen van mede-bestuurslid en penningmeester van onze Stichting, Ton Pel.

Hij overleed 19 februari jl. door een ongeneselijke ziekte die pas in januari geconstateerd werd.

Klik hiernaast voor een IN MEMORIAM.

Op de website van erfgoed brabant academie is een artikel geplaatst over het werk van de SBEO.

Het artikel is geschreven door mevrouw Heleen Regenspurg (Erfgoed Brabant);

Erfgoed Brabant is een uitvoeringsorganisatie van de Provincie Noord-Brabant.


Het bedoelde artikel kunt u als pdf-bestand inzien als u op de verwijzing hiernaast klikt: erfgoed brabant artikel

Als u op het logo hierboven van erfgoed brabant academie klikt, komt u op de thema-pagina van betreffende website en vind u het artikel over de SBEO onder het thema Eerste Hulp bij Bedreigd Erfgoed  ---  Bedreigd Gebouwd Erfgoed.