Nieuws

Oude zandpaden --- landelijk erfgoed

 

In mei 2019 is door erfgoedverenigingen in Brabant een manifest uitgebracht:   Brabants Landelijk Erfgoed.

Daarbij wordt een oproep gedaan aan de gemeenten om een inventarisatie te maken van het waardevolle landelijk erfgoed. 

De SBEO heeft in 2011 al 11 gebieden aangewezen met een cultuurhistorische waarde die bescherming behoeven. In het bestemmingsplan Buitengebied hebben hiervan 7 een beschermde status gekregen.  

Het genoemde manifest en de Brabantse Hoenders, vragen aandacht voor de nog aanwezige zandpaden.

Hierbij alvast een voorzet van de SBEO voor de zandpaden die bescherming behoeven in de gemeente Oirschot.
Klik op de volgende link om de VOORZET te bekijken. Graag opmerkingen, aanvullingen, e.d.