actueel

 

In mei 2019 is door erfgoedverenigingen in Brabant een manifest uitgebracht:   Brabants Landelijk Erfgoed.

Daarbij wordt een oproep gedaan aan de gemeenten om een inventarisatie te maken van het waardevolle landelijk erfgoed. 

De SBEO heeft in 2011 al 11 gebieden aangewezen met een cultuurhistorische waarde die bescherming behoeven. In het bestemmingsplan Buitengebied hebben hiervan 7 een beschermde status gekregen.  

Het genoemde manifest en de Brabantse Hoenders, vragen aandacht voor de nog aanwezige zandpaden.

Hierbij alvast een voorzet van de SBEO voor de zandpaden die bescherming behoeven in de gemeente Oirschot.
Klik op de volgende link om de VOORZET te bekijken. Graag opmerkingen, aanvullingen, e.d.

 

In mei wordt het woon-zorgproject Groot Bijstervelt opgeleverd. 

Zie bijlage SBEO: Groot Bijstervelt: Eind goed al goed.

Uitgebreide informatie over het hele traject vind je in dossier Groot Bijstervelt elders op deze site.

 

Vroeg in dit jaar hebben we onverwacht en snel afscheid moeten nemen van mede-bestuurslid en penningmeester van onze Stichting, Ton Pel.

Hij overleed 19 februari jl. door een ongeneselijke ziekte die pas in januari geconstateerd werd.

Klik hiernaast voor een IN MEMORIAM.

Op de website van erfgoed brabant academie is een artikel geplaatst over het werk van de SBEO.

Het artikel is geschreven door mevrouw Heleen Regenspurg (Erfgoed Brabant);

Erfgoed Brabant is een uitvoeringsorganisatie van de Provincie Noord-Brabant.


Het bedoelde artikel kunt u als pdf-bestand inzien als u op de verwijzing hiernaast klikt: erfgoed brabant artikel

Als u op het logo hierboven van erfgoed brabant academie klikt, komt u op de thema-pagina van betreffende website en vind u het artikel over de SBEO onder het thema Eerste Hulp bij Bedreigd Erfgoed  ---  Bedreigd Gebouwd Erfgoed.

 

Op woensdag 6 november j.l. werd de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot uitgenodigd door wethouder P. Machielsen en werd het bouwplan “Den Heuvel” voorgelegd.
Het plan behelst een bouwplan van Jansen Bouwontwikkeling, dat het terrein van de voormalige Boerenbond heeft gekocht. Ter plaatse van het gesloopte Boerenbondgebouw en achter de huidige industriegebouwen van panden op Den Heuvel wordt voorgesteld 250 woningen te bouwen. De huidige bestemming van industrie zal gewijzigd gaan worden naar woningbouw.  

Achter het huidige industrieterrein wil de ontwikkelaar verder gaan en bouwen op een gebied met een beschermde status en van hoge cultuurhistorische waarde.  Het gebied Boterwijk -Oost is echter voor de gemeenschap van Oirschot en de Provincie een speciaal gebied, een open cultuurhistorisch gebied, grenzend aan de kern, met een bijzonder uitzicht op de kern van Oirschot. 

Onze stichting heeft per brief naar de Gemeente gereageerd op deze plannen en een rapport bijgevoegd over de bijzondere cultuurhistorische waarde van het gebied Boterwijk-Oost. De brief en het genoemde rapport kunt u inzien onder het dossier Boterwijk.