actueel

                    Deze maand (december 2020) heeft SBEO bovengenoemd boek "De Jonge Monumenten" uit laten geven. Het is op diverse plaatsen beschikbaar om in te zien en eventueel aan te schaffen (zie flyer).

Als u op onderstaande link klikt krijgt u de flyer in een apart venster en kunt u ook de inhoudsopgave en enkele pagina's uit het boek bekijken.

Flyer in apart venster

Boek 

 

 

 

Bezwaar tegen gemeentelijk kunstwerk (beeldmerk) op de markt.

In januari van dit jaar (13 jan 2020) heeft SBEO schriftelijk bezwaar gemaakt bij het College van B&W gemeente Oirschot, tegen het (tijdelijk) plaatsen van een kunstwerk, afgeleid van het nieuwe beeldmerk van onze gemeente.

Een foto van de ongewenste situatie, bovengenoemde brief en de toelichting voor de Bezwaarschriftencommissie, kunt u inzien door op onderstaande links te klikken.

Foto ongewenste situatie

Brief januari 2020

Toelichting maart 2020

                   Gemeentelijk Bouwplan den Heuvel

Toevoeging in dossier Boterwijk:  antwoordbrief (10 jan 2020) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan SBEO.

 

In mei 2019 is door erfgoedverenigingen in Brabant een manifest uitgebracht:   Brabants Landelijk Erfgoed.

Daarbij wordt een oproep gedaan aan de gemeenten om een inventarisatie te maken van het waardevolle landelijk erfgoed. 

De SBEO heeft in 2011 al 11 gebieden aangewezen met een cultuurhistorische waarde die bescherming behoeven. In het bestemmingsplan Buitengebied hebben hiervan 7 een beschermde status gekregen.  

Het genoemde manifest en de Brabantse Hoenders, vragen aandacht voor de nog aanwezige zandpaden.

Hierbij alvast een voorzet van de SBEO voor de zandpaden die bescherming behoeven in de gemeente Oirschot.
Klik op de volgende link om de VOORZET te bekijken. Graag opmerkingen, aanvullingen, e.d.

 

In mei wordt het woon-zorgproject Groot Bijstervelt opgeleverd. 

Zie bijlage SBEO: Groot Bijstervelt: Eind goed al goed.

Uitgebreide informatie over het hele traject vind je in dossier Groot Bijstervelt elders op deze site.

 

Vroeg in dit jaar hebben we onverwacht en snel afscheid moeten nemen van mede-bestuurslid en penningmeester van onze Stichting, Ton Pel.

Hij overleed 19 februari jl. door een ongeneselijke ziekte die pas in januari geconstateerd werd.

Klik hiernaast voor een IN MEMORIAM.