actueel

Geachte lezer,

Naar aanleiding van de plannen, die met betrokkenheid van de gemeente worden gemaakt voor het gebied Boterwijk – den Heuvel
en de informatieavond op 10 mei jongstleden hierover, treft u hieronder de zienswijze van SBEO ten aanzien van deze gebiedsontwikkeling.
Hierin hebben wij ons laten leiden door het – zoals onze naam en doelstelling al aangeeft – behoud van het erfgoed.
Voor dit gebied bestaat dit voornamelijk uit landelijk erfgoed. Echter zijn wij ook zo vrij geweest onze reactie te geven op andere aspecten van deze ontwikkeling en hoe deze naar onze mening zo dienen te worden gemaakt, zodat deze respectvol en met de nodige kwaliteiten aansluiten op de omgeving.

De zienswijze hebben we ingedeeld in een viertal deelgebieden, te weten:
• Akkercomplex Boterwijk
• Leeuwerikstraat
• Boterwijk
• den Heuvel

Als bijlagen treft u:
1. Erfgoedkaart, Akkercomplex Boterwijk
2. Boterwijk Oirschot, rapport SBEO van 15 november 2019
3. Brief provincie d.d. 10 januari 2020
4. Uitsneden Actieplan Woningbouw 2.0
5. Referenties woningen 

 

U kunt het gehele document in een apart venster openen en bekijken (incl. de bijlagen) door op onderstaande link te klikken.

 SBEO-visie in apart venster

                  Klik op onderstaande publicatienamen om een gehele publicatie in een apart venster te openen.

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Op donderdag 9 juni vertoont SBEO de film "Zorg voor DOY" (zie onderstaand affiche).

 

Als u op onderstaande link klikt krijgt u het affiche in een apart venster.

Affiche in apart venster

Toelichting:

FILM “Zorg voor Doy”

INHOUD PROJECT FILM:

In de documentaire Zorg voor Doy verhuist de 80-jarige boerenzoon Doy Kemps naar de schuur op zijn erf. Hij woont al zijn hele leven in de boerderij van zijn ouders. Dankzij een initiatief van achterneef Toon en diens partner Janne, kan Doy ook op zijn oude dag op zijn vertrouwde erf blijven wonen, maar dan wel in het ‘schob’, dat tot (mantel) zorgwoning wordt verbouwd. Het woonhuis van de boerderij wordt de nieuwe woning van Toon en Janne. Maar: hoe laat je het huis waar je je leven lang al leeft los? Hoe schiet je na 80 jaar wortel op een nieuwe plek, al is die op je eigen erf? Hoe is het om andere mensen in jouw huis te zien wonen?

THEMA'S in de film: Hoe houd je je dorp vitaal/leefbaar? De leegstand op het platteland draagt niet bij aan een vitale leefomgeving.
Door vernieuwende herbestemming-projecten kan bestaand agrarisch erfgoed een nieuwe (verbindende) functie krijgen in het leefbaar houden van de dorpen. Nieuwe woonvormen leiden tot nieuwe vraagstukken. Oude bomen verplant je niet: hoe ouder mensen worden, des te minder staan ze open voor verandering. De keerzijde van deze medaille is dat jonge mensen tegenwoordig juist wél open staan voor nieuwe ideeën en plannen en hen dus de mogelijkheid zou moeten worden gegeven om bij ouderen (in) te wonen. Daarvoor zijn verschillende nieuwe woonvormen te bedenken.

De film Zorg voor Doy spreekt tot de verbeelding. De film toont de daadkracht en het initiatief van Toon, Janne en Doy. Een jong stel dat bewust kiest voor een rol als mantelzorger en een leven op het platteland. Het is een mooi voorbeeld van hoe het óók kan. Het zijn de pioniers in onze samenleving die verandering brengen. Dit persoonlijke verhaal staat voor grote thema’s. Door te zien hoe Doy zich met moeite door zijn schuur met bewaarde spullen werkt in een poging zijn leven op te ruimen en plaats te maken voor een nieuwe fase, zijn gesprekken over herbestemming van erfgoed, loslaten, de hulpvraag en vereenzaming gemakkelijker te voeren.

VERTONING: SBEO vertoont deze film heel graag aan inwoners van de gemeente Oirschot. We gaan graag het gesprek na de film aan over de thema’s uit de film: herbestemming van agrarisch erfgoed, (mantel) zorg, nieuwe woonvormen en de leefbaarheid van het platteland.
De gemeente Oirschot is op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor wonen in en nabij leegkomende boerderijen. De film toont - en inspireert - hoe hergebruik van een boerderij en haar bijgebouwen er uit zou kunnen zien. We willen boerderij eigenaren uitnodigen voor deze film en ook de zorgsector erbij betrekken; hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen in hun eigen omgeving?

                    Deze maand (december 2020) heeft SBEO bovengenoemd boek "De Jonge Monumenten" uit laten geven. Het is op diverse plaatsen beschikbaar om in te zien en eventueel aan te schaffen (zie flyer).

Als u op onderstaande link klikt krijgt u de flyer in een apart venster en kunt u ook de inhoudsopgave en enkele pagina's uit het boek bekijken.

Flyer in apart venster

Boek 

 

 

 

Bezwaar tegen gemeentelijk kunstwerk (beeldmerk) op de markt.

In januari van dit jaar (13 jan 2020) heeft SBEO schriftelijk bezwaar gemaakt bij het College van B&W gemeente Oirschot, tegen het (tijdelijk) plaatsen van een kunstwerk, afgeleid van het nieuwe beeldmerk van onze gemeente.

Een foto van de ongewenste situatie, bovengenoemde brief en de toelichting voor de Bezwaarschriftencommissie, kunt u inzien door op onderstaande links te klikken.

Foto ongewenste situatie

Brief januari 2020

Toelichting maart 2020

                   Gemeentelijk Bouwplan den Heuvel

Toevoeging in dossier Boterwijk:  antwoordbrief (10 jan 2020) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan SBEO.