Nieuws

Na jaren van stagnatie in het ontwikkelen van een gemeentelijk erfgoedbeleid is er nu vooruitgang.

De gemeente heeft een externe medewerkster afkomstig van Monumentenhuis Brabant aangetrokken voor 1 dag in de week wat volgens de SBEO veel te weinig is voor een gemeente die de slogan voert "Monument in het groen".

Verder is er een QuickScan gemaakt van alle gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden om deze te beoordelen.

Voor de SBEO heeft met name de door de SBEO en de Heemkundekringen opgestelde lijst van jonge monumenten de hoogste prioriteit.

Voor het persbericht van de gemeente klik hier

 

De tentoonstelling over het leven en het werk van Jac. Priem op 13 en 14 december 2014 in de Hof van Solms mag als zeer geslaagd beschouwd worden.

Tijdens de opening heeft Frans Adriaanse een inleiding gegeven over Jac. Priem. Voor de tekst klik hier....

Daarna overhandigde wethouder Caspar van Hoek het eerste exemplaar van het boek "Jac. Priem architect 1914-2011" aan de dochter van Jac. Priem Mariken Lips-Priem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedurende beide dagen hebben we c.a. 500 bezoekers mogen begroeten, waarvan 15 zich hebben opgegeven als vriend. Verder hebben we bijna honderd boeken verkocht.

Alles bij elkaar een zeer geslaagd weekend.

Mark Notten van de Hof van Solms willen wij nog bedanken dat wij de tentoonstelling daar hebben mogen houden. De samenwerking en de gastvrijheid waren perfect.

Het boek  "Jac. Priem architect 1914-2011" is te koop voor € 10 bij het secretariaat van de stichting:

Parallelweg 68

5688 VP Oirschot

Tel.: 0499 572559

In een raadsbrief van 16 december 2014 heeft B&W van de gemeente Oirschot bericht dat er geen overeenstemming is bereikt met de Meeuw groep over uitstel van de afname van het voormalige kloostercomplex Groot Bijstervelt.

Voor de volledige tekst van de raadsbrief klik hier.....

De website van de SBEO is begin december 2014 gehackt, waardoor toegang tot de website niet meer mogelijk was.

Een goede terzake kundige vriend heeft er voor gezorgd dat we nu weer toegang hebben tot de website. Helaas is er een flink deel van de informatie tussen eind september 2011 en begin december 2014 verloren gegaan.

Wij zullen er alles aan doen om de website zo goed als mogelijk te herstellen. Dit kan niet in een keer en daarom vragen wij uw begrip hiervoor.