Back to Top

Oirschot kende in het verleden een groot aantal z.g. kerkenpaden.

Deze paden liepen in het algemeen vrij rechtlijnig vanuit de diverse buurtschappen en akkerdorpen in de richting van de markt waarop zich de monumentale kerk van St.Petrus Banden bevindt.

In het dorp Oirschot zelf zijn er nog een groot aantal originele kerkenpaden die ook goed onderhouden worden.

In het buitengebied zijn deze paden echter vrijwel allemaal verdwenen in de periode van de ruilverkaveling.

Hoewel het dorp Oirschot nog steeds prachtig gelegen is te midden van akker- en weidevelden is het aantal paden in deze velden zeer gering.

Wandelen vanuit de kern naar het buitengebied is daarmee uiterst lastig en waar het al mogelijk is zijn de z.g. “ommetjes” heel lang . Ze duren veelal zeker drie kwartier.

De stichting SBEO wil zich graag sterk maken voor een uitbreiding van het aantal wandelpaden in het buitengebied direct grenzend aan de dorpsrand. Het Waterschap heeft zich reeds bereid verklaard de schouwpaden langs waterlopen als z.g. “laarzenpaden “ open te stellen mits deze worden opgenomen in het officiële wandelpadenplan van de gemeente. Middels grondruil met eigenaren zou de gemeente wellicht ook barrières kunnen opruimen die nu verhinderen dat bepaalde doodlopende paden worden gebruikt. Voorbeelden daarvan vinden we in de Heezen en in de Boterwijk.

Tenslotte willen wij ons ook sterk maken voor de terugkeer van heggen in het landschap. Deze heggen zijn perfecte broedplaatsen voor vele soorten vogels. De paden die de gemeente nu in bezit heeft zijn allen kaal. In de gebieden die door de ruilverkaveling onderhanden zijn genomen is vrijwel geen nestplaats meer te vinden. Moderne machines maken het onderhoud van de heggen gemakkelijk.