Gemeentelijk bouwplan "Den Heuvel"

Op woensdag 6 november j.l. werd de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot uitgenodigd door wethouder P. Machielsen en werd het bouwplan “Den Heuvel” voorgelegd.

Het huidige industrieterrein (voormalige Boerenbond) krijgt bestemming "wonen" en achter dat industrieterrein wil de projectontwikkelaar verder gaan en bouwen op een gebied met een beschermde status en van hoge cultuurhistorische waarde (Boterwijk-Oost).

Het bestuur van de SBEO heeft schriftelijk hierop gereageerd met een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders. Daarbij is als bijlage een rapport toegevoegd, over de bijzondere cultuurhistorische waarde van het gebied Boterwijk-Oost.

Genoemde brief en het bijgevoegde rapport, kunt u inzien via onderstaande links:

Brief van SBEO aan het College.

Rapport cultuurhistorische waarde Boterwijk-Oost.