Boerderijen

Na de inventarisatie van de Jonge Monumenten in de gemeente Oirschot heeft het bestuur van de SBEO het plan opgevat om een inventarisatie te verrichten van alle niet beschermde boerderijen in de gemeente Oirschot. De reden hiervoor is dat er in snel tempo veel waardevolle boerderijen gesloopt of verminkt worden.

Er werd een werkgroep geformeerd, vrijwel volledig bemand door bouwkundigen, die daartoe 440 boerderijen in het Oirschotse buitengebied hebben bezocht. Deze panden werden gefotografeerd, bouwtechnische gegevens in het gemeente archief opgezocht en tenslotte gerubriceerd en beoordeeld.

Van dit voor Brabant unieke aantal boerderijen waren er een aantal reeds in eerdere inventarisaties opgenomen.

-183 boerderijen zijn vermeld in het z.g. MIP rapport, een provinciale inventarisatie.

- 84 boerderijen zijn in werkelijkheid beschermd als rijks of gemeentelijk monument.

Deze gebouwen, die van grote cultuurhistorische waarde zijn, verdienen naar het oordeel van de Stichting een grotere aandacht en bescherming.

Daarom zijn een 100-tal boerderijen in een boekwerk bijeengebracht met als oogmerk de gemeente Oirschot te bewegen deze panden een zekere bescherming te verlenen.

Dit boekwerk is het resultaat van een inventarisatie die door de leden van de werkgroep de afgelopen twee jaar is uitgevoerd.

Op donderdag 16 april 2009. heeft een delegatie van de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot het boekwerk aangeboden aan de burgemeester van Oirschot de Heer R.Severijns.

Het bestuur hoopt dat de gemeente, als een soort voorbescherming, deze projecten als karakteristieke panden opneemt in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

Dit boekwerk is het resultaat van een inventarisatie die door de leden van een werkgroep de afgelopen twee jaar is uitgevoerd .De Stichting zet een offensief in om de streekeigen boerderijen in het landelijk gebied te behouden en bewoners en toeristen te wijzen op de cultuurhistorische waarde van deze panden in het landelijk gebied van Oirschot

Op 12 april 2010 heeft  de Frans Adriaanse als voorzitter van de SBEO het eerste exemplaar van het fietsrouteboekje "Langs boerderijen in Oirschot en de Beerzen" overhandigd aan burgemeester Severijns van de gemeente Oirschot.

In de inleiding van Gerard Vinke heeft hij een stuk voorgelezen uit een promotieboekje over Oirschot uit ca. 1935. De tekst was nog zo actueel dat deze vandaag geschreven had kunnen zijn.

De in dit boekje geïnteresseerde lezer kan op de volgende link klikken: Promotieboekje Oirschot

In totaal zijn 318 historische en karakteristieke boerderijen in het boekje opgenomen. Het boekje bevat 6 fietsroutes langs deze boerderijen met een totale lengte van 96 km, met van elke route een plattegrond en een korte omschrijving van elke boerderij, die in deze fietsroute is opgenomen. Daarnaast is in het 1e deel van het boekje een algemene inleiding opgenomen over de Oirschotse boerderijen, met een beschrijving van kenmerken van deze boerderijen voor wat betreft constructie, metselverbanden, soort ramen, etc. en de belangrijkste architecten/bouwers van deze boerderijen.

De realisatie  van dit fietsrouteboekje is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie/sponsoring door de provincie Noord-Brabant, de gemeente Oirschot en de Rabobank Het Groene Woud Zuid.

Dit fietsrouteboekje is te koop voor € 4,95 bij de VVV's van Oirschot Oisterwijk en Eindhoven en verder bij boekhandel de Croon-van Heerbeek in Oirschot.  Het is ook mogelijk om alleen de plattegronden te kopen voor € 1,95.

Als u al wat over Oirschotse en Beerse Boerderijen wil lezen, klik dan op onderstaande titel:

Oirschotse en Beerse boerderijen

Voor de lijst van geselecteerde boerderijen in de gemeente Oirschot, klik op een van de twee onderstaande titels:

Geselecteerde boerderijen van Oirschot

Geselecteerde boerderijen van de Beerzen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een folder "Toekomst voor boerderijen" uitgegeven die u kunt downloaden door op de naam te klikken.