Back to Top

 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO)
stelt zich ten doel: 


HET BEHOUD EN BESCHERMING VAN HET STEDEBOUWKUNDIGE, ARCHITECTONISCHE  EN LANDSCHAPPELIJKE ERFGOED, INCLUSIEF DE HISTORISCHE ONDERGROND, ZOALS ESDEKKEN, DE FLORA EN FAUNA EN DERGELIJKE, ALSMEDE DE KWALITEIT VAN HET (LEEF)MILIEU IN DE MEEST RUIME ZIN DES WOORDS, VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT EN DIREKTE OMGEVING, EN VOORTS, AL HETGEEN MET HET VOORNOEMDE VERBAND HOUDT, DAARTOE BEHOORT EN/OF BEVORDERLIJK KAN ZIJN.


Ons cultureel erfgoed is waardevol voor onze samenleving. Het is een verbindend element. Iedereen wil graag wonen in een omgeving die sfeer uitstraalt en waarin wij ons thuis voelen, verbonden met ons verleden. Juist met het oog op behoud van karakter, bescherming van ons verleden en onze cultuur is het belangrijk dat waardevolle historische landschappelijke complexen en bouwwerken niet te gemakkelijk worden afgeschreven en dat monumentale, vitale bomen behouden blijven.


De stichting wil niet alleen een actiegroep zijn maar vooral met ideeën komen om voormalige karakteristieke elementen te behouden of te herstellen. Daarbij sluiten wij ons aan bij de Rijksnota Belvedere, die de ruimtelijke ontwikkeling niet wil tegenhouden maar wil proberen cultureel waardevolle gebouwen en landschappen juist door ontwikkeling te behouden.